TRIGGERPOINT THERAPIE

Triggerpoints zijn kleine verkrampingen in spieren die aanvoelen als pijnlijke verhardingen. Ze ontstaan door bijvoorbeeld een overbelasting, een trauma (ongeluk), maar ook door te weinig belasting (lange tijd in het gips), stress of een slechte voeding. Triggerpoints zorgen vaak voor pijnklachten op een andere plaats in het lichaam dan waar de verkramping zich bevindt. Daardoor kan het voorkomen dat de Triggerpointtherapeut behandelt op een plaats waar u geen pijn voelt.

Triggerpoints zijn voelbaar als en hard knoopje of een ‘strakke snaar’ . Wanneer de therapeut druk geeft , kan dit een uitstralende pijn opwekken in een ander deel van het lichaam (uitstralingspijn, ook wel referred pain genoemd). Elk triggerpoint heeft een specifiek pijnuitstralingsgebied, dat in veel gevallen een ander gebied bestrijkt dan de plek van het triggerpoint zelf. Triggerpoints ontstaan vaak op plaatsen waar het zenuwstelsel informatie op de spier overbrengt. Het zenuwstelsel mag niet onderschat worden bij het ontstaan van Triggerpoints. Vandaar de naam NeuroMuscualaire Triggerpointtherapie.

Het komt helaas vaak voor dat de doorstroom van voedingsstoffen beperkt blijft, waardoor het triggerpoint in stand wordt gehouden Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat de substantie die zorgt voor spierontspanning, niet bij het juiste punt kan komen. Daarnaast ontstaat er een overschot aan een andere stof (calcium), en deze stof zorgt juist voor spieraanspanning.

De cliënt zit in een vicieuze cirkel. Een triggerpointbehandeling helpt de vastgelopen spiervezels uit de vicieuze cirkel te komen. NeuroMusculaire Triggerpoints kunnen in het hele lichaam voor veel klachten zorgen, bijvoorbeeld stijve spieren, allerlei soorten pijn, tintelingen, kramp, jeuk, krachtvermindering, rusteloze benen (restless legs), duizeligheid, hartritmestoornissen, wazig zicht, pijnlijke tanden.